Nieuwbouw RVS 2023/2024 / New construction 2023/2024

In 2023 en 2024 bouwt Alpinist twee nieuwe schepenvan 110x 11,45 meter met 8 rvs tanks: Carpe Diem en Carpe Vestram. Volg de bouwontwikkelingen hier.

In 2023 and 2024 Alpinist will build two new ships of 110x 11.45 meters with 8 stainless steel tanks: Carpe Diem and Carpe Vestram. Follow building developments here.