Afbouw mts Rival vordert gestaag / Finishing mts Rival on schedule

Er wordt hard gewerkt aan de binnen- en buitenkant van mts Rival. Het schip wordt momenteel in Druten afgebouwd en zal medio 2021 in de vaart worden genomen.

Work in progress on the inside and outside of mts Rival. The ship is currently being completed in Druten and will enter service mid-2021.