Op 27 juni 2020 is mts Nadia gedoopt en in de vaart genomen. Onder belangstelling van familie, vrienden en collega’s mocht naamgeefster Nadia van Strien het schip dopen en als eerste een behouden vaart wensen. Omdat een feest vanwege coronamaatregelen dit keer niet mogelijk was, werd vooraf een open dag georganiseerd. Op die manier konden geinteresseerden, familie, vrienden en collega’s het nieuwe schip toch bekijken.

On June 27, 2020, mts Nadia was christened and put into service. With the interest of family, friends and colleagues, namesake Nadia van Strien had the honour to christen the ship and be the first to wish for a safe voyage. Due to Covid regulations a party was not possible, but an open day was organized in advance. In this way, interested parties, family, friends and colleagues could still view the new ship.